Ką daro Komisija?

Europos piliečiai turi turėti galimybę gauti saugių ir visaverčių maisto produktų, atitinkančių aukščiausius standartus.

Nemažai su maisto produktais susijusių incidentų XX a. paskutinio dešimtmečio pabaigoje atkreipė dėmesį į būtinybę nustatyti bendruosius principus ir reikalavimus, skirtus maistą ir pašarus reglamentuojantiems ES lygmens teisės aktams. Todėl Europos Komisija įdiegė maisto saugai taikomą integruotąjį metodą („nuo lauko iki stalo“), pirmiausia apibrėžtą Baltojoje knygoje dėl maisto saugos. Jis taikomas visiems maisto grandinės sektoriams, įskaitant pašarų ir pirminę gamybą, maisto perdirbimą, sandėliavimą, transportavimą ir mažmeninę prekybą.

Tikslai
  • Užtikrinti žmonių gyvybės ir sveikatos bei vartotojų interesų aukšto lygio apsaugą bei sąžiningą prekybos maisto produktais praktiką, atsižvelgiant į gyvūnų sveikatą ir gerovę, augalų sveikatą ir aplinką
  • Užtikrinti laisvą maisto ir pašarų, pagamintų ES ir teikiamų jos rinkai, judėjimą laikantis Bendrojo maisto produktams skirtų teisės aktų reglamento
  • Palengvinti pasaulinę prekybą saugiais pašarais ir saugiu bei visaverčiu maistu, atsižvelgiant į tarptautinius standartus ir susitarimus, kai rengiami ES teisės aktai, išskyrus atvejus, kai tai galėtų pakenkti aukšto lygio vartotojų apsaugai, kurios siekia ES