Ajankohtaista

Mitä komissio tekee

Eurooppalaisten saatavilla on oltava korkealaatuisia, turvallisia ja terveellisiä elintarvikkeita.

Elintarviketurvallisuuden alalla koettiin 1990-luvun lopulla useita kriisejä, jotka herättivät päättäjät huomaamaan, että elintarvike- ja rehulainsäädännölle on vahvistettava EU-tasolla yleiset säännöt ja vaatimukset. Euroopan komissio kehittikin EU:lle kokonaisvaltaisen elintarviketurvallisstrategian ("maatilalta ruokapöytään"), joka määriteltiin elintarvikkeiden turvallisuutta koskevassa valkoisessa kirjassa. Strategia kattaa kaikki elintarvikeketjun osat, joita ovat rehuntuotanto, alkutuotanto, elintarvikkeiden jalostus, varastointi, kuljetus ja vähittäismyynti.

Tavoitteet
  • taata ihmisten hengen ja terveyden korkeatasoinen suojelu sekä turvata kuluttajien edut ja elintarvikkeiden kaupan oikeudenmukaiset käytännöt niin, että otetaan huomioon myös tuotantoeläinten terveys ja hyvinvointi, kasvien terveys ja ympäristönsuojelu
  • varmistaa EU:ssa valmistettujen ja myytävien elintarvikkeiden ja rehujen vapaa liikkuvuus yleisen elintarvikeasetuksen mukaisesti
  • helpottaa turvallisen rehun sekä turvallisten ja terveellisten elintarvikkeiden maailmankauppaa ottamalla EU:n lainsäädännössä huomioon kansainväliset standardit ja sopimukset vaarantamatta kuitenkaan EU:n korkeatasoista kuluttajansuojaa.