Viimati lisatud

Mida Euroopa Komisjon teeb?

Euroopa kodanikel peab olema juurdepääs kvaliteetseimale ohutule ja tervislikule toidule.

Mitu 1990ndate aastate lõpus seoses toiduga aset leidnud juhtumit osutasid vajadusele kehtestada ELi tasandil toidu- ja söödaalaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded. Seepärast töötas Euroopa Komisjon välja toiduohutust käsitleva integreeritud lähenemisviisi („talust toidulauani“), mille põhimõtted on esitatud valges raamatus toiduohutuse kohta. See hõlmab kõiki toiduahela sektoreid, sh sööda tootmist, põllumajanduslikku esmatootmist, toidutöötlemist, ladustamist, transporti ja jaemüüki.

Eesmärgid
  • Tagada inimeste elu ja tervise ning tarbijate huvide kõrgetasemeline kaitse, õiglane toidukaubandus, loomade tervise ja heaolu ning taimetervise ja keskkonna arvessevõtmine
  • Tagada ELis toodetava ja turustatava toidu ja sööda vaba liikumine kooskõlas üldiste toidualaste õigusnormide määrusega
  • Toetada ülemaailmset kaubandust ohutu sööda ning ohutu ja tervisliku toidu valdkonnas, võttes ELi õigusaktide koostamisel arvesse rahvusvahelisi standardeid ja lepinguid, v.a juhul, kui see võib mõjuda kahjulikult tarbijate kõrgetasemelisele kaitsele ELis