Seneste

Hvad gør Kommissionen?

De europæiske borgere skal have adgang til sikre og sunde fødevarer af den højeste standard.

En række fødevarehændelser sidst i 1990'erne skabte opmærksomhed om behovet for at etablere generelle principper og krav vedrørende fødevare- og foderlovgivning på EU-plan. Derfor udviklede Europa-Kommissionen en integreret tilgang til fødevaresikkerhed "fra jord til bord", som primært er fastsat i dens hvidbog om fødevaresikkerhed. Den dækker alle led i fødevarekæden, herunder foderproduktion, primærproduktion, fødevareforarbejdning, oplagring, transport og detailhandel.

Det skal vi gøre
  • garantere et højt niveau af beskyttelse af menneskers liv og sundhed samt beskyttelse af forbrugerinteresser og fair handelspraksis inden for fødevarer, under hensyntagen til dyrs sundhed og velfærd, plantesundhed og miljøet
  • sikre fri bevægelighed for fødevarer og foder fremstillet og markedsført i EU i overensstemmelse med den generelle fødevarelovgivning
  • lette den globale handel med sikkert foder og sikre og sunde fødevarer ved at tage hensyn til internationale standarder og aftaler i udarbejdelsen af EU-regler, med mindre det kan underminere det høje niveau af forbrugerbeskyttelse, som EU tilstræber