Wat doet de Commissie?

Het huidige milieuactieprogramma vormt de leidraad voor het Europees milieubeleid tot 2020. Het schetst waar de EU in 2050 moet staan: een leefomgeving waarin niets wordt verspild, natuurlijke hulpbronnen duurzaam worden beheerd en de biodiversiteit gerespecteerd, beschermd en hersteld wordt. Het programma mikt op drie prioriteiten:

  • de natuurlijke rijkdommen van de EU beschermen, behouden en verbeteren
  • van de EU een grondstoffenefficiënte, groene en concurrerende koolstofarme economie maken
  • de EU-burgers beschermen tegen milieugerelateerde risico’s voor de volksgezondheid en het welzijn
Algemene doelstellingen

Duurzame ontwikkeling is een overkoepelende doelstelling voor de EU, die streeft naar:

  • goede bescherming en kwalitatieve verbetering van het milieu
  • bescherming van de volksgezondheid behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen meer internationale maatregelen tegen regionale of mondiale milieuproblemen
  • duurzamere Europese steden
  • een doeltreffendere EU-aanpak van internationale milieu- en klimaatproblemen