Mitä komissio tekee

Nykyinen ympäristöalan toimintaohjelma ohjaa EU:n ympäristöpolitiikan kehittämistä aina vuoteen 2020 saakka. Siinä hahmotellaan, mitkä ympäristötavoitteet EU:n pitäisi saavuttaa vuoteen 2050 mennessä. Niihin kuuluu eläminen ympäristössä, jossa mitään ei tuhlata ja jossa luonnonvaroja hallinnoidaan kestävästi ja luonnon monimuotoisuutta suojellaan, arvostetaan ja palautetaan ennalleen. Ohjelmassa keskitytään kolmeen avainalueeseen. Tavoitteena on:

  • suojella, säilyttää ja parantaa EU:n luonnonpääomaa
  • muuttaa EU resurssitehokkaaksi, vihreäksi ja kilpailukykyiseksi vähähiiliseksi taloudeksi
  • suojella EU:n kansalaisia ympäristöön liittyviltä paineilta sekä terveyttä ja hyvinvointia uhkaavilta riskeiltä
Tavoitteet

Kestävä kehitys on EU:n yleistavoite, jolla pyritään varmistamaan

  • korkeatasoinen ympäristönsuojelu ja ympäristön laadun parantaminen
  • ihmisten terveyden suojelu, luonnonvarojen harkittu ja järkevä käyttö ja sellaisten toimenpiteiden edistäminen kansainvälisellä tasolla, joilla puututaan alueellisiin tai maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin
  • kaupunkien kestävä kehitys
  • EU:n puuttuminen kansainvälisiin ympäristöön ja ilmastoon liittyviin haasteisiin entistä tehokkaammin