Naujausia

Ką daro Komisija?

Europos Komisija yra užsibrėžusi vykdyti politiką, kuri padės įgyvendinti Europos žaliojo kurso tikslą iki 2050 m. užtikrinti neutralų anglies dioksido poveikį. Vykdoma politika taip pat siekiama stiprinti energijos vidaus rinką, kad mūsų energijos tiekimas taptų patikimesnis, o pati energija – tvaresnė ir pigesnė. Nors kiekviena ES šalis pati pasirenka savo energijos rūšių derinį, ES energijos rinkai taikomos bendros taisyklės. Tai įvairios taisyklės, kuriomis siekiama užtikrinti kuo didesnį energijos tiekimo grandinės veiksmingumą ir saugą, įskaitant branduolinę saugą, nustatyti energijos vartojimo efektyvumo, atsinaujinančiųjų energijos išteklių, tarpvalstybinių jungčių tikslus ir kt. Tapo akivaizdu, kad ir vartotojų lygmeniu ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo taisyklės yra labai svarbios skatinant investicijas į efektyvesnio energijos vartojimo technologijas. Energetikai tenka svarbus vaidmuo Komisijos Europos žaliojo kurso veiksmų plane, o 2020 m. Komisija paskelbė naujų iniciatyvų ir strategijų, kurios padės sumažinti energetikos sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro.

Tikslai

ES energetikos politika apima daug įvairių temų, kuriomis siekiama paspartinti perėjimą nuo iškastinio kuro prie švarios energijos technologijų ir sudaryti tam palankesnes sąlygas tokiu būdu, kad niekas nebūtų paliktas nuošalyje. Iki šiol politika buvo formuojama orientuojantis į tris tikslus: ES lygmeniu sukurti saugesnės, tvaresnės ir pigesnės energijos sistemą. Pagal Europos žaliąjį kursą pagrindinis Komisijos tikslas yra visų pirma stengtis iki 2050 m. užtikrinti neutralų anglies dioksido poveikį. Vadovaudamasi šiais plačiais ilgalaikiais tikslais, 2020 m. Komisija paskelbė strategijas dėl:

  • jūrų atsinaujinančiųjų išteklių energijos;
  • iniciatyvos „Renovacijos banga“;
  • energetikos sistemos integravimo;
  • vandenilio;
  • metano.

Atsižvelgdama į politinį įsipareigojimą iki 2030 m. išmetamą teršalų kiekį sumažinti 55 proc., kuris dabar įtvirtintas ES teisėje, Komisija, remdamasi 2020 m. pateiktomis koncepcijomis, ketina peržiūrėti ES teisės aktus, kad pasiektų šį tikslą. Tai, be kita ko, teisės aktų pasiūlymai dėl atsinaujinančiųjų energijos išteklių, energijos vartojimo efektyvumo ir pastatų energinio naudingumo taisyklių peržiūros ir pasiūlymai, kuriais skatinama atsieti dujų rinką nuo iškastinio kuro, be kita ko, naudojant švarų vandenilį, ir išmetamo metano kiekio mažinimo priemonės.

Tiksliniai rodikliai

Atsižvelgdama į didesnius užmojus pagal Europos žaliąjį kursą, kuriuo dabar įsipareigojama iki 2030 m. išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti 55 proc., palyginti su 1990 m. lygiu (buvo 40 proc.), ES šiuo metu siekia šių naujų tikslų iki 2030 m.:

  • padidinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį iki 40 proc. visos ES suvartojamos energijos (buvo 32 proc.);
  • padidinti energijos vartojimo efektyvumą 36 proc. (galutinis energijos suvartojimas) ir 39 proc. (pirminės energijos suvartojimas), palyginti su 2007 m. vartojimo lygių prognozėmis netaikant energijos vartojimo efektyvumo priemonių (buvo 32,5 proc.). Tai prilygsta 9 proc. daugiau nei pagal 2020 m. parengtas prognozes.
Politiniai prioritetaiTemosDepartamentai