Delo Komisije

Jamstvo za mlade

EU želi s programom Jamstvo za mlade zagotoviti, da vse osebe, mlajše od 25 let, prejmejo kakovostno in konkretno ponudbo za zaposlitev, pripravništvo ali vajeništvo v 4 mesecih po prenehanju formalnega izobraževanja ali začetku brezposelnosti.

Jamstvo za mlade po državah

Cilji
 • ustvarja kakovostna delovna mesta v EU
 • pomaga delavcem pri iskanju zaposlitve doma in v drugi državi EU
 • spodbuja pridobivanje spretnosti in podjetništvo
 • usklajuje in posodablja sisteme socialne varnosti
 • zagotavlja boljše delovne pogoje s skupnimi minimalnimi standardi na delovnem mestu
 • si prizadeva za socialno vključenost in odpravo revščine
 • varuje pravice invalidnih oseb
Kvantitativni cilji

EU namerava do leta 2020 doseči:

 • 75-odstotno stopnjo zaposlenosti delovno aktivnega prebivalstva (20–64 let)
 • manj kot 10-odstotno stopnjo šolskega osipa
 • 40-odstotno vključenost mladih v visokošolsko izobraževanje ali enakovredno poklicno izobraževanje
 • 20 milijonov manj revnih in socialno izključenih prebivalcev