Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Εγγυήσεις για τη Νεολαία

Με το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», η ΕΕ επιθυμεί να αντιμετωπίσει την ανεργία των νέων, εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι νέοι κάτω των 25 ετών θα λαμβάνουν μια συγκεκριμένη και ποιοτική προσφορά εργασίας, μαθητείας, πρακτικής άσκησης ή συμμετοχής σε πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης, εντός 4 μηνών από τη στιγμή που εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση ή περνούν σε καθεστώς ανεργίας.

Οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία ανά χώρα

Στόχοι
 • δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας σε όλη την ΕΕ
 • παροχή βοήθειας στους εργαζομένους για να βρουν δουλειά, είτε στη χώρα τους είτε σε άλλη χώρα της ΕΕ
 • προώθηση της επιχειρηματικότητας και της απόκτηση δεξιοτήτων
 • συντονισμός και εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης
 • δημιουργία καλύτερων συνθηκών εργασίας μέσα από την καθιέρωση κοινών ελάχιστων προτύπων
 • στήριξη της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας
 • προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία
Ποσοτικοί στόχοι

Μέχρι το 2020, η ΕΕ έχει ως στόχο να εξασφαλίσει τα εξής:

 • ποσοστό απασχόλησης 75% για τα άτομα σε ηλικία εργασίας (20-64 ετών)
 • ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου κάτω από 10%
 • 40% των νέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή σε ισοδύναμη επαγγελματική εκπαίδευση
 • μείωση τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια των ατόμων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού