Vad gör kommissionen?

EU:s utbildningsstrategi för 2020 fokuserar på livslångt lärande, utbyten, utbildningens kvalitet och resultat, lika villkor och innovation.

Läs mer om utbildningsstrategin för 2020

Mål

Genom den strategiska ramen för utbildning har EU-länderna satt upp fyra gemensamma mål för 2020:

 • Förverkliga livslångt lärande och rörlighet i utbildningssyfte
 • Förbättra utbildningens kvalitet och resultat
 • Främja lika möjligheter, social sammanhållning och aktivt medborgarskap
 • Stimulera kreativitet, innovation och entreprenörskap inom all utbildning     
Konkreta mål

EU har följande mål för 2020:

 • 95 % av barnen ska delta i förskoleverksamhet.
 • Andelen 15‐åringar med dåliga kunskaper i läsning, matematik och naturkunskap ska vara lägre än 15 procent.
 • Andelen 18–24-åringar som inte har gått ut gymnasiet ska vara högst 10 procent.
 • 40 procent av alla mellan 30 och 34 år ska ha någon form av högre utbildning.
 • 15 procent av de vuxna ska delta i livslångt lärande.
 • 20 procent av alla högskoleutbildade och 6 procent av 18–34-åringarna med en grundläggande yrkesutbildning ska ha studerat eller praktiserat utomlands.
 • Minst 82 procent av de nyutexaminerade ska ha jobb inom tre år efter utbildningen.