Wat doet de Commissie?

De EU-strategie voor onderwijs en opleiding is tot 2020 gericht op mobiliteit en een leven lang leren, op de kwaliteit en efficiëntie van het onderwijs, en op gelijkheid en innovatie.

Meer over het strategisch kader voor onderwijs en opleiding tot 2020

Doelstellingen

In het strategisch kader voor onderwijs en opleiding hebben de EU-landen vier gemeenschappelijke doelstellingen gekozen voor de periode tot 2020:

 • meer aandacht voor een leven lang leren en leermobiliteit
 • beter en efficiënter onderwijs
 • gelijke kansen, sociale samenhang en actief burgerschap
 • meer innovatie en creativiteit (zoals ondernemerszin) op alle onderwijs- en opleidingsniveaus     
Concrete doelstellingen

De EU mikt op de volgende streefcijfers:

 • 95% van alle kinderen moeten vroegschools onderwijs krijgen
 • niet meer dan 15% van alle 15-jarigen mag onvoldoende scoren voor lezen, rekenen en exacte vakken
 • niet meer dan 10% van alle 18- tot 24-jarigen mag voortijdig van school gaan
 • minstens 40% van de 30- tot 34-jarigen moet een diploma hoger onderwijs hebben
 • minstens 15% van alle volwassenen moet deelnemen aan een leven lang leren
 • minstens 20% van alle universitaire afgestudeerden en 6% van alle 18- tot 34-jarigen moet een deel van hun studie of opleiding in het buitenland hebben gevolgd
 • minstens 82% van alle pas afgestudeerden moet snel een baan vinden