Ką daro Komisija?

ES švietimo ir mokymo strategijoje iki 2020 m. daugiausia dėmesio skiriama mokymuisi visą gyvenimą ir judumui, švietimo kokybei ir veiksmingumui, lygybei ir inovacijoms.

Daugiau informacijos apie švietimo ir mokymo strateginę programą iki 2020 m.

Tikslai

Švietimo ir mokymo strateginėje programoje ES šalys iškėlė keturis bendrus tikslus, kuriuos reikia pasiekti iki 2020 m.:

 • mokymąsi visą gyvenimą ir judumą paversti tikrove;
 • gerinti švietimo ir mokymo kokybę bei veiksmingumą;
 • skatinti vienodas galimybes, socialinę sanglaudą ir aktyvų pilietiškumą;
 • stiprinti kūrybiškumą ir novatoriškumą, įskaitant verslumą, visais švietimo ir mokymo lygmenimis.     
Tiksliniai rodikliai

ES tikslai iki 2020 m.:

 • 95 % vaikų turėtų dalyvauti ankstyvajame ugdyme;
 • nepakankamai skaitymo, matematinių ir gamtos mokslų gebėjimų įgijusių 15 metų jaunuolių turėtų būti mažiau negu 15 %;
 • švietimo ir mokymo programų nebaigusio 18–24 m. jaunimo dalis turėtų būti mažesnė kaip 10 %;
 • 40 % 30–34 metų asmenų turėtų būti įgiję aukštąjį išsilavinimą;
 • 15 % suaugusiųjų turėtų toliau mokytis (mokymasis visą gyvenimą);
 • 20 % aukštojo mokslo įstaigų absolventų ir 6 % 18–34 metų pradinę profesinę kvalifikaciją turinčių asmenų turėtų kurį laiką būti mokęsi užsienyje;
 • darbą turėtų turėti bent 82 % neseniai mokslą baigusių asmenų.