Mit tesz az Európai Bizottság?

Az EU 2020-ig tartó oktatási és képzési stratégiájának középpontjában az egész életen át tartó tanulás és a mobilitás, az oktatás minősége és eredményessége, továbbá az egyenlőség és az innováció áll.

További információk az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés 2020-ig tartó stratégiai keretrendszeréről

Célok

Az oktatás és képzés stratégiai keretrendszere révén az uniós országok az alábbi négy közös célt tűzték ki 2020-ra:

 • meg kell valósítani az egész életen át tartó tanulást és a mobilitást;
 • javítani kell az oktatás és a képzés minőségét és hatékonyságát;
 • elő kell mozdítani a méltányosságot, a társadalmi kohéziót és a tevékeny polgári szerepvállalást;
 • az oktatás és a képzés minden szintjén ösztönözni kell az innovációt és a kreativitást – a vállalkozói készségek fejlesztését is beleértve.     
Célértékek

2020-ra az EU biztosítani szeretné, hogy:

 • a gyerekek 95%-a kisgyermekkori nevelésben részesüljön;
 • a 15 éves fiatalok körében ne érje el a 15%-ot azoknak az aránya, akik nem rendelkeznek kielégítő készségekkel az olvasás, a matematika és a természettudományok terén;
 • a 18–24 évesek körében maradjon 10% alatt az oktatási és képzési intézményekből lemorzsolódók aránya;
 • a 30–34 éves korosztály tagjainak 40%-a rendelkezzen felsőfokú iskolai végzettséggel;
 • a felnőttek 15%-a vegyen részt egész életen át tartó tanulásban;
 • a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező fiatal diplomások 20%-a, a 18–34 éves, szakmai alapképzettséggel rendelkező felnőtteknek pedig 6%-a rendelkezzen valamilyen külföldön szerzett tanulmányi vagy képzési tapasztalattal;
 • a foglalkoztatottság aránya a friss diplomások körében érje el a 82%-ot.