Aktuellt

Vad gör kommissionen?

 

Jobb, tillväxt och investeringar

EU-kommissionens topprioritering är att få fart på tillväxten i EU igen och att öka antalet jobb utan att skapa nya skulder.

En investeringsplan ska ge minst 315 miljarder euro i offentliga och privata investeringar i den reala ekonomin under tre år (2015–2017). Enligt planen ska man också få bort rättsliga hinder och använda befintliga resurser smartare.

Investeringsplanen har redan gett resultat. Enligt Europeiska investeringsbanken (EIB) hade Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) i slutet av 2015 genererat cirka 50 miljarder euro i investeringar i Europa.

Läs mer om investeringsplanen

 

Ekonomiska och monetära unionen

Den ekonomiska politiken i EU måste med stöd av den förstärkta ekonomiska styrningen i EU samordnas bättre för att skapa jobb, tillväxt, social rättvisa och finansiell stabilitet.

Det krävs därför en ekonomisk, finansiell, finanspolitisk och politisk union enligt de fem ordförandenas rapport om färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union.

 

Mål
  • Främja tillväxt- och sysselsättningsvänliga strategier i euroområdet och EU.
  • Främja makroekonomisk och finanspolitisk stabilitet i euroområdet och EU.
  • Se till att den ekonomiska och monetära unionen fungerar ändamålsenligt.
  • Stimulera investeringarna i EU.
  • Förebygga eller korrigera makroekonomiska obalanser i EU.
  • I högre grad samordna ländernas strukturpolitiska åtgärder.
  • Främja välfärd utanför EU.