Noutăți

Ce face Comisia

 

Locuri de muncă, creștere economică și investiții

Prioritatea majoră a Comisiei Europene este să readucă Europa pe curba de creștere și să creeze locuri de muncă, fără a genera noi datorii.

De aceea, a elaborat un plan de investiții menit să deblocheze investiții publice și private în valoare de cel puțin 315 miliarde de euro, care ar urma să fie injectate în economia reală în perioada 2015-2017. Acesta se axează, în același timp, pe reducerea numărului de reglementări și pe o utilizare mai inteligentă a resurselor financiare existente.

Planul de investiții dă deja rezultate. Banca Europeană de Investiții (BEI) estimează că, la sfârșitul anului 2015, Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) generase în Europa investiții în valoare de aproximativ 50 de miliarde EUR.

Mai multe despre Planul de investiții

 

Uniunea economică și monetară

Pe baza guvernanței economice consolidate a UE, Europa trebuie să își coordoneze mai îndeaproape politicile economice, pentru a-și valorifica pe deplin potențialul de creare de locuri de muncă, creștere economică, echitate socială și stabilitate financiară.

Sunt necesare eforturi în cele 4 domenii definite în raportul celor cinci președinți Finalizarea uniunii economice și monetare a Europei: uniunea economică, financiară, bugetară și politică.

 

Obiective
  • să promoveze politicile de stimulare a creșterii economice și a ocupării forței de muncă în zona euro și în UE
  • să promoveze stabilitatea macroeconomică și bugetară în zona euro și pentru UE
  • să îmbunătățească funcționarea uniunii economice și monetare
  • să promoveze investițiile în UE
  • să prevină sau să corecteze dezechilibrele macroeconomice în Uniunea Europeană
  • să asigure o mai bună coordonare a politicilor structurale naționale
  • să promoveze prosperitatea și dincolo de granițele UE