Jaunumi

Ko dara Komisija?

 

Darbvietas, izaugsme un ieguldījumi

Eiropas Komisijas galvenā prioritāte ir izaugsmes atjaunošana Eiropā un jaunu darbvietu veidošana, neradot jaunus parādus.

Investīciju plāns trīs gadu laikā (2015–2017) panāks vismaz 315 miljardus eiro lielus publiskā un privātā sektora ieguldījumus reālajā ekonomikā. Šī plāna mērķis ir arī vienkāršot regulējumu un labāk izmantot pašreizējos finanšu resursus.

Investīciju plānam jau ir rezultāti. Eiropas Investīciju banka (EIB) lēš, ka līdz 2015. gada beigām Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF) Eiropā bija piesaistījis apmēram 50 miljardus eiro lielas investīcijas.

Vēl par investīciju plānu

 

Ekonomikas un monetārā savienība

Turpinot uzlaboto ES ekonomikas pārvaldību, ES valstīm vajadzētu ciešāk koordinēt ekonomikas politiku, lai pilnībā izvērstu savu potenciālu radīt jaunas darbvietas, izaugsmi, sociālo taisnīgumu un finanšu stabilitāti.

Ir jāstrādā 4 jomās – tā būs ekonomiskā, finanšu, fiskālā un politiskā Savienība, kā minēts piecu priekšsēdētāju ziņojumā Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšana”.

 

Vispārīgi mērķi
  • Veicināt izaugsmi un nodarbinātību veicinošus politikas pasākumus eirozonā un ES.
  • Sekmēt makroekonomisko un fiskālo stabilitāti eirozonā un ES.
  • Uzlabot ekonomiskās un monetārās savienības efektivitāti.
  • Veicināt investīcijas Eiropas Savienībā.
  • Novērst un koriģēt makroekonomisko nelīdzsvarotību Eiropas Savienībā.
  • Padziļināt valstu strukturālās politikas koordinēšanu.
  • Sekmēt labklājību ārpus ES.