Ajankohtaista

Mitä komissio tekee

 

Työllisyys, kasvu ja investoinnit

Euroopan komission ensisijainen tavoite on kääntää Euroopan talous jälleen kasvuun ja luoda uusia työpaikkoja velkaa kasvattamatta.

EU:n investointiohjelman avulla reaalitalouden julkisia ja yksityisiä investointeja lisätään seuraavien kolmen vuoden aikana (2015–2017) vähintään 315 miljardilla eurolla. Ohjelman avulla pyritään myös vähentämään sääntelyä ja hyödyntämään nykyisiä rahoituslähteitä tehokkaammin.

Investointiohjelma on jo tuottanut tuloksia. Euroopan investointipankki (EIP) arvioi, että Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) sai Euroopassa liikkeelle noin 50 miljardin euron suuruiset investoinnit vuonna 2015.

Lisätietoa investointiohjelmasta

 

Talous- ja rahaliitto

EU:n on koordinoitava tiiviimmin talouspolitiikkaansa tehostetun EU:n talouden ohjausjärjestelmän pohjalta, jotta voidaan luoda uusia työpaikkoja, kasvua, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja rahoitusmarkkinoiden vakautta.

Toimia tarvitaan talousunionin, rahoitusunionin, fiskaaliunionin ja poliittisen unionin alalla, kuten määritellään viiden puheenjohtajan raportissa. Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely

 

Yleistavoitteet
  • lisätä kasvua ja työllisyyttä lisääviä toimia euroalueella ja EU:ssa
  • edistää makrotaloudellista ja finanssipoliittista vakautta euroalueella ja EU:ssa
  • tehostaa talous- ja rahaliiton toimintaa
  • edistää investointeja EU:hun
  • ehkäistä ja korjata makrotalouden epätasapainoa EU:ssa
  • koordinoida EU-maiden rakennepolitiikkaa entistä enemmän
  • edistää hyvinvointia EU:n rajojen ulkopuolella