Viimati lisatud

Mida Euroopa Komisjon teeb?

 

Töökohad, majanduskasv ja investeeringud

Euroopa Komisjoni tähtsaim ülesanne on panna Euroopa majandus taas kasvama ja suurendada töökohtade arvu, ilma et sellega kaasneksid uued võlad.

Investeerimiskavaga tehakse järgmise kolme aasta (2015–2017) jooksul avaliku ja erasektori investeeringuid reaalmajanduses kättesaadavaks vähemalt 315 miljardi euro väärtuses. Kavas keskendutakse ka reguleerimise vähendamisele ja olemasolevate rahaliste vahendite arukamale kasutamisele.

Investeerimiskava on juba andnud tulemusi. Euroopa Investeerimispanga hinnangul investeeriti tänu Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondile 2015. aasta lõpuks kokku ligikaudu 50 miljardit eurot.

Lisateave investeerimiskava kohta

 

Majandus- ja rahaliit

Toetudes ELi majanduse tõhustatud juhtimisele, on Euroopal vaja oma majanduspoliitikat paremini koordineerida, et kasutada ära kõik võimalused töökohtade loomiseks, majanduskasvu elavdamiseks ning sotsiaalse õigluse ja finantsstabiilsuse tagamiseks.

Jõupingutusi on vaja teha veel neljas valdkonnas seoses majanduse, rahanduse, eelarve ja poliitilise liiduga, mida on käsitletud viie juhi aruandes „Euroopa majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimine“.

 

Eesmärgid
  • Edendada euroalal ja ELis majanduskasvu ja tööhõivet soodustavaid poliitikastrateegiaid
  • Tagada euroalal ja ELis makromajanduslik ja eelarve stabiilsus
  • Täiustada majandus- ja rahaliidu tõhusat toimimist
  • Soodustada ELis investeerimist
  • Vältida ja korrigeerida makromajanduslikku tasakaalustamatust Euroopa Liidus
  • Koordineerida üha enam riiklikku struktuuripoliitikat
  • Suurendada heaolu ka väljaspool ELi