Επικαιρότητα

Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Απασχόληση, Aνάπτυξη και Eπενδύσεις

Κορυφαία προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να επανέλθει η Ευρώπη σε τροχιά ανάπτυξης και να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας χωρίς να δημιουργηθεί νέο χρέος.

Το επενδυτικό σχέδιο θα «ξεκλειδώσει» δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία για τα επόμενα τρία χρόνια (2015-2017). Το πρόγραμμα εστιάζει επίσης στη μείωση των νομοθετικών ρυθμίσεων και στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών πόρων.

Το Επενδυτικό Σχέδιο έχει ήδη φέρει θετικά αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εκτιμά ότι, έως τα τέλη του 2015, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα έχει κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους 50 δισ. ευρώ περίπου στην Ευρώπη.

Περισσότερα σχετικά με το επενδυτικό σχέδιο

 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση

Με βάση την ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ, η Ευρώπη πρέπει να συντονίζει περισσότερο την οικονομική της πολιτική, ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες του ευρώ για τη δημιουργία απασχόλησης, την ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Απαιτούνται προσπάθειες σε 4 τομείς: την οικονομική, χρηματοπιστωτική, δημοσιονομική και πολιτική ένωση, όπως ορίζεται στην έκθεση των πέντε προέδρων: ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης.

 

Στόχοι
  • προώθηση της ανάπτυξης και των πολιτικών τόνωσης της απασχόλησης στην ευρωζώνη και την ΕΕ
  • προώθηση της μακροοικονομικής και δημοσιονομικής σταθερότητας στην ευρωζώνη και την ΕΕ
  • αποδοτικότερη λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης
  • προώθηση των επενδύσεων στην ΕΕ
  • πρόληψη ή διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  • ολοένα μεγαλύτερος συντονισμός των εθνικών διαρθρωτικών πολιτικών
  • προαγωγή της ευημερίας πέραν της ΕΕ