Новости

Какво прави Комисията?

 

Работни места, растеж и инвестиции

Основният приоритет на Европейската комисия е Европа да започне отново да бележи растеж и да се увеличат работните места, без да се генерират нови дългове.

С плана за инвестиции през следващите три години (2015 — 2017 г.) ще бъдат мобилизирани публични и частни инвестиции в реалната икономика в размер на поне 315 милиарда евро. Планът е насочен и към намаляване на регулаторната тежест и по-интелигентно оползотворяване на съществуващите финансови ресурси.

Планът за инвестиции вече дава резултати. По изчисления на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) до края на 2015 г. Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е спомогнал за нови инвестиции в размер на около 50 млрд. евро в Европа.

Повече за плана за инвестиции

 

Икономически и паричен съюз

Основавайки се на засиленото икономическо управление на ЕС, Европа трябва да координира по-тясно икономическата си политика, за да реализира своя пълен потенциал за създаване на работни места, растеж, социална справедливост и финансова стабилност.

Необходимо е да се работи в четири области: икономически, финансов, фискален и политически съюз, както е посочено в доклада на петимата председатели: Завършване на европейския икономически и паричен съюз.

 

Цели
  • насърчаване на политики, стимулиращи растежа и заетостта, в еврозоната и ЕС
  • насърчаване на макроикономическа и фискална стабилност в еврозоната и ЕС
  • повишаване на ефективността на икономическия и паричен съюз
  • насърчаване на инвестициите в ЕС
  • предотвратяване или коригиране на макроикономическите дисбаланси в Европейския съюз
  • засилване на координирането на националните структурни политики
  • насърчаване на просперитета извън пределите на ЕС