Ką daro Komisija?

Gynybos pramonės ir kosmoso GD (DEFIS) yra atsakingas už Europos gynybos pramonės konkurencingumą ir novatoriškumą ir šiuo tikslu užtikrina stiprios pramoninės ir technologinės bazės plėtojimą.

Tikslai
  • Europos gynybos fondo įgyvendinimas ir priežiūra
  • Skatinimas vykdyti bendradarbiavimo projektus, kuriais daugiausia dėmesio skiriama atvirai ir konkurencingai Europos gynybos įrangos rinkai kurti
  • ES viešųjų pirkimų gynybos srityje taisyklių vykdymo užtikrinimas
  • Karinio mobilumo veiksmų plano įgyvendinimas