Co w tej dziedzinie robi Komisja?

Cele

Obecnie polityka celna Unii Europejskiej skupia się na następujących aspektach:

  • przegląd systemu zarządzania unią celną
  • uaktualnienie ram prawnych, w tym zaostrzenie przepisów w obszarach takich jak zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwo
  • rozszerzenie wykorzystania europejskiego systemu informacji elektronicznej
  • wspomaganie sprawniejszego funkcjonowania jednolitego rynku w zakresie obchodzenia się z towarami przez służby celne.