Mida Euroopa Komisjon teeb?

Eesmärgid

Praegu keskendub Euroopa Liidu tollipoliitika järgmistele valdkondadele:

  • tolliliidu juhtimise läbivaatamine,
  • õigusraamistiku ajakohastamine, sealhulgas selliste valdkondade nagu riskijuhtimise ning julgeoleku ja ohutuse valdkonna toimimise parandamine,
  • Euroopa elektrooniliste teabevahetussüsteemide ulatuslikum kasutamine,
  • ühtse turu toimimise parandamine kaupade tolliprotseduuride valdkonnas.