Vad gör kommissionen?

Programmet Kreativa Europa stöder samarbeten och nätverk och hjälper film- och kulturskapare och andra kreativa yrkesgrupper att nå ut till en ny publik.

Mål
  • Hjälpa den kulturella och kreativa sektorn att dra nytta av digitaliseringen.
  • Stödja kultur- och mediebranschen för att bidra till hållbar tillväxt, jobb och social sammanhållning i EU.
  • Ge Europas kultur- och mediebransch tillgång till nya internationella möjligheter, marknader och publikgrupper.

Se vad andra EU-institutioner gör inom kultur