Delo Komisije

Program Ustvarjalna Evropa omogoča delavcem na področju avdiovizualnih, kulturnih in ustvarjalnih dejavnosti doseči novo občinstvo ter vzpostaviti čezmejno sodelovanje in mreže.

Cilji
  • pomaga sektorju kulturnih in ustvarjalnih dejavnosti izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja digitalna doba
  • podpira kulturne in medijske dejavnosti in njihov prispevek k trajnostni rasti, zaposlovanju in socialni koheziji v EU
  • omogoča evropskemu sektorju kulture in medijev dostop do novih mednarodnih priložnosti, trgov in občinstva

Delo drugih institucij EU na področju kulture