Aké opatrenia prijíma Komisia?

Program Kreatívna Európa pomáha audiovizuálnemu sektoru a odborníkom v kultúrnom a kreatívnom priemysle osloviť nové publikum a podporuje rozvoj cezhraničnej spolupráce a sietí.

Ciele
  • pomáhať kultúrnym a kreatívnym sektorom využiť príležitosti, ktoré ponúkajú globalizácia a digitálny vek,
  • podporovať kultúrny priemysel a médiá pri podpore udržateľného rastu, zamestnanosti a sociálnej súdržnosti v EÚ,
  • umožniť európskym kultúrnym sektorom a médiám prístup k novým medzinárodným príležitostiam, trhom a osloviť nové publikum.

Čo robia ostatné inštitúcie EÚ v oblasti kultúry a médií