Ką daro Komisija?

Programa „Kūrybiška Europa“ padeda audiovizualinės, kultūros ir kūrybos sričių specialistams pasiekti naujas auditorijas, ja remiamas tarpvalstybinis bendradarbiavimas ir tinklų kūrimas.

Tikslai
  • Padėti kultūros ir kūrybos sektoriams išnaudoti globalizacijos ir skaitmeninio amžiaus teikiamas galimybes
  • Remti kultūros ir žiniasklaidos sektorių, kad jis prisidėtų prie tvaraus ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo ir socialinės sanglaudos Europos Sąjungoje
  • Suteikti Europos kultūros ir žiniasklaidos sektoriams naujų tarptautinių galimybių, prieigą prie naujų rinkų ir auditorijų

Kitų ES institucijų veikla kultūros ir žiniasklaidos srityje.