Mjere Komisije

Program Kreativna Europa pomaže djelatnicima u audiovizualnom, kulturnom i kreativnom sektoru da steknu novu publiku te podržava razvoj prekogranične suradnje i mreža, a cilj mu je:

Ciljevi
  • pomoći kulturnom i kreativnom sektoru da iskoristi mogućnosti digitalizacije
  • podržavati kulturnu i medijsku industriju u njihovu doprinosu održivom rastu, zapošljavanju i socijalnoj koheziji u EU-u
  • pružiti europskom kulturnom i medijskom sektoru pristup novim međunarodnim mogućnostima, tržištima i publici.

Pogledajte što institucije EU-a poduzimaju u području kulture