Mjere Komisije

Program Kreativna Europa pomaže djelatnicima u audiovizualnom, kulturnom i kreativnom sektoru da steknu novu publiku te podržava razvoj prekogranične suradnje i mreža.

Opći ciljevi
  • pomoći kulturnom i kreativnom sektoru da iskoriste mogućnosti globalizacije i digitalizacije
  • podržavati kulturnu i medijsku industriju u njihovom doprinosu održivom rastu, zapošljavanju i socijalnoj koheziji u EU-u
  • dati europskom kulturnom i medijskom sektoru pristup novim međunarodnim mogućnostima, tržištima i publici

Mjere drugih institucija EU-a u području kulture i medija