Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» βοηθά τους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού, πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα να διευρύνουν το κοινό τους και στηρίζει την ανάπτυξη διασυνοριακών συνεργασιών και δικτύων.

Στόχοι
  • βοηθά τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, ώστε να αξιοποιούν τις ευκαιρίες της ψηφιακής εποχής
  • στηρίζει τις βιομηχανίες του πολιτισμού και των μέσων επικοινωνίας, ώστε να συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή στην ΕΕ
  • παρέχει στους τομείς του πολιτισμού και των μέσων επικοινωνίας της Ευρώπης πρόσβαση σε νέες ευκαιρίες, αγορές και ακροατήρια σε όλον τον κόσμο

Δείτε τι κάνουν τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ για τον πολιτισμό