Jaké kroky Komise podniká

Program „Kreativní Evropa“ pomáhá pracovníkům z audiovizuálního, kulturního a tvůrčího odvětví oslovit nové publikum a podporuje rozvoj přeshraniční spolupráce a vytváření sítí.

Cíle
  • pomáhá kulturnímu a tvůrčímu odvětví chopit se příležitostí, které nabízí digitální věk
  • podporuje potenciál kulturního a mediálního odvětví přispívat k udržitelnému růstu, zaměstnanosti a sociální soudržnosti v EU
  • otevírá evropské kulturní a mediální odvětví novému mezinárodnímu publiku, trhům a příležitostem

Další informace o činnosti ostatních orgánů EU v oblasti kultury