Jaké kroky Komise podniká

Program „Kreativní Evropa“ pomáhá pracovníkům z audiovizuálního, kulturního a tvůrčího odvětví oslovit nové publikum a podporuje rozvoj přeshraniční spolupráce a vytváření sítí.

Cíle
  • pomáhat kulturnímu a tvůrčímu odvětví chopit se příležitostí, které nabízí globalizace a digitální věk
  • podporovat potenciál kulturního a mediálního odvětví přispívat k udržitelnému růstu, zaměstnanosti a sociální soudržnosti v EU
  • otevřít evropské kulturní a mediální odvětví novému mezinárodnímu publiku, trhům a příležitostem.