Какво прави Комисията?

С програма „Творческа Европа“ се помага на работещите в аудио-визуалния, културния и творческия сектор да достигат до нова публика и се подкрепя развитието на трансграничното сътрудничество и мрежи.

Цели
  • подпомагане на културния и творческия сектор да се възползват от възможностите на цифровата ера
  • подпомагане на културните и медийните индустрии да допринасят за устойчивия растеж, заетостта и социалното сближаване в ЕС
  • осигуряване на европейския културен и медиен сектор на достъп до нови международни възможности, пазари и публика.

Вижте какво правят в областта на културата другите институции на ЕС.