Vad gör kommissionen?

Strategin för konsumentpolitiken i EU från maj 2012 har följande mål:

  • Stärka konsumentsäkerheten genom att skärpa regelverket och effektivisera marknadsövervakningen för varor, tjänster och livsmedel.
  • Öka kunskapen – marknaderna blir allt mer komplexa och konsumenterna behöver verktyg och information för att t.ex. förstå kostnaden för konsumentkrediter eller veta hur man klagar.
  • Se till att konsumentlagstiftningen följs och att konsumenterna kan få hjälp att hävda sina rättigheter.
  • Anpassa politiken till samhällsutvecklingen och konsumenternas vardag – anpassa lagstiftningen till vår digitala tidsålder och ta itu med konsumenternas problem på nätet, ta hänsyn till svaga konsumenters behov och underlätta hållbara val.
Mål
  • Skydda konsumenternas rättigheter genom lagstiftning och hjälpa till att lösa tvister med näringsidkare snabbt och effektivt (t.ex. med hjälp av alternativ tvistlösning och europeiska konsumentcentrum).
  • Se till att konsumenternas rättigheter anpassas till utvecklingen – särskilt inom it, energi och finansiella tjänster.
  • Garantera att produkter på den inre marknaden är säkra.
  • Se till att konsumenterna får tydlig och korrekt information för att kunna fatta rätt köpbeslut, t.ex. när de handlar på nätet.