Delo Komisije

Evropska agenda za potrošnike – strateška vizija politike varstva potrošnikov, sprejeta aprila 2012:

  • povečuje varnost potrošnikov: s strožjim regulativnim okvirom za blago, storitve in živila ter učinkovitejšim tržnim nadzorom
  • spodbuja ozaveščenost: potrošniki morajo poznati dejstva, da lahko razumejo vedno zahtevnejše trge, in razpolagati s pravimi orodji in informacijami, denimo glede stroškov potrošniških kreditov ali kako se pritožiti
  • izboljšuje uveljavljanje in uporabo pravnih sredstev, brez katerih ni pravic
  • prilagaja politiko družbenim spremembam in vsakdanjemu življenju: potrošniško pravo je treba prilagoditi digitalni dobi in reševati težave, s katerimi se potrošniki srečujejo na spletu; upoštevati je treba potrebe ranljivih potrošnikov; poenostaviti je treba odločanje za trajnostne izdelke
Cilji
  • varuje pravice potrošnikov z zakonodajo, kar vključuje tudi pomoč pri hitrem in učinkovitem reševanju sporov s trgovci (npr. prek alternativnega reševanja sporov in evropskih potrošniških centrov)
  • skrbi za učinkovitejše varstvo pravic glede na gospodarski in družbeni razvoj, zlasti na področju digitalnih, energetskih in finančnih storitev
  • jamči za varnost izdelkov na enotnem trgu
  • omogoča potrošnikom, da se lahko odločajo na podlagi jasnih, točnih in doslednih informacij, npr. pri spletnih nakupih