Co w tej dziedzinie robi Komisja?

W europejskim programie na rzecz konsumentów, który UE przyjęła w kwietniu 2012 r., wyznaczono następujące cele:

  • zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów – w odniesieniu do towarów, usług i żywności, poprzez rozbudowanie ram prawnych i usprawnienie nadzoru nad rynkiem
  • podniesienie poziomu wiedzy: aby umożliwić konsumentom stawienie czoła rosnącej złożoności rynków – potrzebują oni odpowiednich narzędzi i informacji, aby móc zrozumieć każdą praktycznie kwestię, począwszy od kosztów kredytu konsumenckiego, a kończąc na sposobie złożenia skargi
  • skuteczniejsze egzekwowania przepisów oraz zagwarantowanie możliwości dochodzenia roszczeń, gdyż bez tego prawa konsumentów nie mogą zaistnieć w praktyce
  • uwzględnienie w polityce zmian społecznych i dostosowanie jej do realiów codziennego życia: dostosowanie przepisów dotyczących praw konsumentów do wymogów ery cyfrowej i rozwiązanie problemów, z którymi konsumenci borykają się w środowisku internetowym; uwzględnienie potrzeb konsumentów o słabszej pozycji; ułatwienie konsumentom dokonywania zrównoważonych wyborów
Cele
  • ochrona praw konsumentów za pomocą przepisów, w tym pomoc w szybkim i skutecznym rozwiązywaniu sporów ze sprzedawcami (np. dzięki metodom pozasądowego rozstrzygania sporów i wsparciu ze strony europejskich centrów konsumenckich)
  • zagwarantowanie, że przepisy chroniące konsumentów będą nadążać za zmianami gospodarczymi i społecznymi, zwłaszcza w sektorach technologii cyfrowych, energii i usług finansowych
  • zagwarantowanie bezpieczeństwa produktów na jednolitym rynku
  • pomaganie konsumentom w dokonywaniu świadomego wyboru na podstawie jasnych, rzetelnych i spójnych informacji (np. podczas zakupów online)