Wat doet de Commissie?

De Europese consumentenagenda, de in april 2012 vastgestelde strategie voor het EU-consumentenbeleid:

  • verbetert de consumentenbescherming, versterkt het regelgevingskader voor goederen, diensten en levensmiddelen, en maakt het toezicht efficiënter
  • geeft consumenten de nodige informatie voor de steeds ingewikkelder markten, zoals over de kosten van leningen of het indienen van klachten
  • verbetert de handhaving en verhaalmogelijkheden, omdat anders elke wetgeving zinloos is
  • sluit aan bij de maatschappelijke veranderingen en de realiteit van het dagelijks leven door de consumentenwetgeving af te stemmen op het digitale tijdperk en oplossingen te bieden voor reële problemen van consumenten, door rekening te houden met de behoeften van kwetsbare consumenten en door duurzame keuzes gemakkelijk te maken.
Doelstellingen
  • uw rechten als consument met wetgeving beschermen en u bijvoorbeeld helpen om geschillen met bedrijven snel en efficiënt op te lossen (bijvoorbeeld via alternatieve geschillenbeslechting of Europese consumentencentra)
  • ervoor zorgen dat de rechten van de consument gelijke tred houden met de economische en sociale veranderingen, met name op het gebied van digitale producten, energie en financiële diensten
  • de veiligheid garanderen van alle producten op de interne markt
  • consumenten helpen te kiezen op basis van duidelijke, correcte en volledige informatie, bijvoorbeeld bij aankopen via internet