Mjere Komisije

Europskom strategijom za potrošače, strateškom vizijom EU-ove politike zaštite potrošača donesenom u travnju 2012.:

  • povećava se sigurnost potrošača: kad je riječ o robi, uslugama i hrani, jačanjem regulatornog okvira i povećanjem učinkovitosti nadzora tržišta
  • produbljuje se znanje: zbog sve veće složenosti tržišta potrošači trebaju prave alate i informacije kako bi razumjeli sve postupke, od troškova potrošačkog kredita do načina za podnošenje žalbe
  • poboljšava se provedba propisa i pravne zaštite, bez kojih prava nisu ostvariva
  • politika se usklađuje s promjenama u društvu i postaje relevantnija za svakodnevni život: kako bi se zakonodavstvo o zaštiti potrošača prilagodilo digitalnom dobu te riješili problemi s kojima se potrošači susreću na internetu; kako bi se uzele u obzir potrebe ugroženih potrošača; kako bi se lakše donosile održive odluke
Ciljevi
  • zakonom se štite prava potrošača te pridonosi brzom i učinkovitom rješavanju sporova s trgovcima (npr. alternativnim načinima rješavanja sporova i s pomoću europskih centara za potrošače)
  • osigurava se da se prava potrošača razvijaju usporedno s gospodarskim i društvenim promjenama, posebno u području digitalnih, energetskih i financijskih usluga
  • jamči se sigurnost proizvoda na jedinstvenom tržištu
  • pomaže se potrošačima da odluke donose na temelju jasnih, točnih i dosljednih informacija, primjerice pri kupnji na internetu