Mitä komissio tekee

Euroopan kuluttaja-asioiden toimintaohjelma – huhtikuussa 2012 hyväksytyssä EU:n kuluttajapolitiikan strategisessa visiossa:

  • parannetaan kuluttajaturvallisuutta tavaroiden, palvelujen ja elintarvikkeiden markkinoilla, vahvistetaan sääntelypuitteita ja tehostetaan markkinavalvontaa
  • lisätään valistusta, jotta kuluttajat pystyvät selviytymään yhä monimutkaisemmilla markkinoilla, joilla tarvitaan tietoa esimerkiksi kulutusluottojen kustannuksista ja valitustavoista
  • parannetaan täytäntöönpanon valvontaa ja turvataan muutoksenhakukeinot, joita ilman oikeudet eivät toteudu
  • muokataan kuluttajapolitiikkaa yhteiskunnan muutosten mukaisesti ja tehdään siitä relevanttia jokapäiväisessä elämässä; sovitetaan kuluttajansuojalainsäädäntöä digitaaliaikaan ja ratkaistaan kuluttajien verkossa kohtaamia ongelmia; otetaan huomioon heikommassa asemassa olevien kuluttajien tarpeet ja helpotetaan kestävien valintojen tekemistä.
Tavoitteet
  • suojella kuluttajien oikeuksia lainsäädännön avulla ja auttaa ratkaisemaan kiistatilanteita elinkeinonharjoittajien kanssa nopeasti ja tehokkaasti (esimerkiksi vaihtoehtoisten riitojenratkaisumenettelyjen ja eurooppalaisten kuluttajaneuvontakeskusten avulla)
  • varmistaa, että kuluttajien oikeudet pysyvät ajan tasalla talouden ja yhteiskunnan muuttuessa – erityisesti digitaali-, energia- ja rahoituspalvelualalla
  • taata tuotteiden turvallisuus sisämarkkinoilla
  • auttaa kuluttajaa tekemään selkeisiin, täsmällisiin ja johdonmukaisiin tietoihin perustuvia valintoja