Mida Euroopa Komisjon teeb?

Euroopa tarbijakaitse tegevuskava, mis on 2012. aasta aprillis vastu võetud ELi tarbijapoliitika strateegia,

  • suurendab tarbijaohutust nii kaupade, teenuste kui ka toidu puhul, tugevdades õigusraamistikku ja muutes turujärelevalve tõhusamaks;
  • täiendab teadmisi, et tulla toime üha keerukama turuga, kus tarbijatel on vaja õigeid abivahendeid ja teavet, et saada aru kõigist aspektidest alates tarbijakrediidi tegelikust maksumusest kuni kaebuse esitamiseks õige koha leidmiseni;
  • parandab nõuete järgimise tagamist ja hüvitise saamise võimalusi – tingimused ilma milleta ei saa õigusi kasutada;
  • viib tarbijapoliitika vastavusse ühiskonnas toimuvate muutustega ja muudab selle elulähedasemaks, et kohandada tarbijakaitseõigus digitaalajastule ja lahendada probleemid, mis esinevad tarbijatel internetikaubanduses, võtta arvesse haavatavamate tarbijate vajadusi, ja muuta kestlike valikute tegemine lihtsaks.
Eesmärgid
  • Kaitsta õigusaktidega tarbijaõigusi, muu hulgas aidata tarbijatel lahendada kauplejatega tekkinud vaidlusi kiiresti ja tulemuslikult (nt vaidluste kohtuvälise lahendamise süsteemi või Euroopa tarbijakeskuste abil)
  • Tagada tarbijaõiguste kohandamine vastavalt majanduslikele ja sotsiaalsetele muutustele – eelkõige digitaalvaldkonnas ning energeetika ja finantsteenuste alal
  • Tagada siseturul olevate toodete ohutus
  • Aidata tarbijatel näiteks interneti vahendusel oste sooritades teha valikuid selge, täpse ja tervikliku teabe põhjal