Hvad gør Kommissionen?

Den europæiske forbrugerdagsorden – den strategiske vision for EU's forbrugerpolitik, der blev vedtaget i april 2012:

  • øger forbrugernes sikkerhed med hensyn til varer, tjenesteydelser og fødevarer ved at styrke de lovgivningsmæssige rammer og gøre markedsovervågningen mere effektiv
  • fremmer viden, så de bliver i stand til at navigere i de stadig mere komplekse markeder, hvor de har brug for de rigtige redskaber og oplysninger til alt lige fra at forstå de faktiske forbrugerkreditomkostninger til at finde det rigtige sted at klage
  • forbedrer håndhævelsen og sikrer klageadgangen, som er forudsætninger for forbrugerrettighederne
  • tilpasser politikken til de samfundsmæssige forandringer, så den er relevant for forbrugernes hverdag: Forbrugerlovgivningen skal tilpasses den digitale tidsalder, og de problemer, forbrugerne oplever online, skal løses. Der skal desuden tages hensyn til udsatte forbrugeres behov, og det skal gøres lettere at træffe bæredygtige valg
Det skal vi gøre
  • beskytter forbrugernes rettigheder gennem lovgivning, bl.a. ved at bidrage til at løse tvister med forhandlere hurtigt og effektivt (f.eks. gennem alternativ tvistbilæggelse og europæiske forbrugercentre)
  • sikrer, at forbrugernes rettigheder holder trit med de økonomiske og sociale forandringer – især med hensyn til IT, energi og finansielle tjenesteydelser
  • garanterer sikkerheden af produkter på det indre marked
  • hjælper forbrugerne med at træffe valg på grundlag af klare, nøjagtige og sammenhængende oplysninger, f.eks. når de handler online