Jaké kroky Komise podniká

Evropský program pro spotřebitele je strategií spotřebitelské politiky EU z dubna 2012. Jeho cílem je:

  • posílit bezpečnost spotřebitelů: upevnit regulační rámec a zefektivnit dohled nad trhem se zbožím, službami a potravinami
  • zvýšit informovanost: aby se mohli spotřebitelé dobře orientovat na stále složitějších trzích, musí mít k dispozici odpovídající nástroje a informace, které jim pomohou porozumět celému spektru otázek: jaké jsou náklady spotřebitelských úvěrů, kde si stěžovat apod.
  • zlepšit prosazování právních předpisů a zajistit možnosti náhrady, bez kterých se práva neobejdou
  • sladit politiky EU s vývojem ve společnosti a přiblížit je více každodennímu životu občanů: přizpůsobit spotřebitelskou legislativu digitálnímu věku a řešit problémy, s nimiž se spotřebitelé setkávají online; zohlednit potřeby zranitelných spotřebitelů; usnadnit spotřebitelům volbu udržitelných řešení.
Cíle
  • chránit práva spotřebitelů prostřednictvím právních předpisů, včetně rychlého a efektivního řešení sporů s obchodníky (např. prostřednictvím alternativního řešení sporů či evropských spotřebitelských center)
  • zajistit, aby práva spotřebitelů držela krok s ekonomickým a společenským vývojem, zejména pokud jde o digitální oblast, energetiku a finanční služby
  • zajistit bezpečnost výrobků na jednotném trhu
  • umožnit spotřebitelům rozhodovat se na základě jasných, přesných a ucelených informací (např. při nákupu online).