Delo Komisije

Cilji

 

  • z varstvom konkurence izboljšuje blaginjo potrošnikov in učinkovito delovanje trgov v EU
  • z osredotočanjem na glavne prednostne ukrepe strategije Evropa 2020 prispeva k pametni, trajnostni in vključujoči gospodarski rasti
  • s sprejemanjem konkurenci prijazne zakonodaje EU in podporo mednarodnemu sodelovanju organov za konkurenco spodbuja kulturo konkurence v EU in v svetu
  • zagotavlja najvišje standarde pri uveljavljanju konkurenčnega prava