Ko dara Komisija?

Vispārīgi mērķi

 

  • Aizsargājot konkurenci, gādāt par patērētāju labklājību un ES tirgu efektīvu darbību.
  • Veicināt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, pūliņus koncentrējot galvenajām prioritātēm, kas noteiktas stratēģijā “Eiropa 2020”.
  • Veicināt konkurenci ES un pasaulē, gādājot, lai ES regulējums atbalstītu konkurences principu, un piedaloties konkurences iestāžu globālajā sadarbībā.
  • Nodrošināt to, ka konkurences regulējums tiek piemērots pēc visaugstākajiem standartiem.