Ką daro Komisija?

Tikslai

 

  • Didinti vartotojų gerovę ir užtikrinti veiksmingą ES rinkų veikimą, išsaugant konkurenciją
  • Skatinti pažangų, tvarų ir integracinį augimą, orientuojant veiksmus visų pirma į svarbiausius strategijos „Europa 2020“ prioritetus
  • Puoselėti konkurencijos kultūrą ES ir visame pasaulyje, padedant rengti konkurenciją skatinančius ES teisės aktus ir skatinant konkurencijos institucijų bendradarbiavimą visame pasaulyje
  • Užtikrinti aukščiausius konkurencijos teisės aktų įgyvendinimo standartus