Mida Euroopa Komisjon teeb?

Eesmärgid

 

  • Parandada konkurentsi kaitsmise abil EL tarbijate heaolu ja turgude toimimist
  • Toetada Euroopa 2020. aasta strateegia peamisi prioriteete, keskendudes aruka, kaasava ja jätkusuutliku majanduskasvu saavutamisele
  • Edendada ELi konkurentsi soodustavate õigusaktide ja kogu maailma konkurentsiasutuste vahelise koostöö abil ELis ja kogu maailmas konkurentsikultuuri
  • Pidada konkurentsiõiguse järgimise tagamisel kinni kõige rangematest normidest