Wat doet de Commissie?

In december 2015 is in Parijs een nieuw internationaal klimaatakkoord gesloten, dat in in 2020 in werking moet treden. Net als andere landen over de hele wereld ijvert de EU ervoor om de klimaatverandering tegen te gaan.

De Europese Commissie zoekt naar kostenefficiënte manieren om de Europese economie klimaatvriendelijker en minder energiehongerig te maken.  Nog voor 2050 kan de Europese Unie de uitstoot van broeikasgassen al voor het grootste deel hebben teruggedrongen.

Bij elk onderdeel van de EU-begroting wordt rekening gehouden met de gevolgen ervan voor het klimaat. Tussen 2014 en 2020 gaat 20% van de EU-begroting naar klimaatmaatregelen.

EU-klimaatstrategie tot 2050

Concrete doelstellingen

EU-streefdoelen voor 2020:

  • 20% minder uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met 1990
  • 20% duurzame energie
  • een 20% hogere energie-efficiëntie dan bij een ongewijzigd beleid

EU-streefdoelen voor 2030 – minimaal:

  • 40% minder uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met 1990
  • 27% duurzame energie
  • een 27% hogere energie-efficiëntie dan bij een ongewijzigd beleid