Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Τον Δεκέμβριο του 2015 επετεύχθη στο Παρίσι μια νέα διεθνής συμφωνία για το κλίμα, η οποία πρόκειται να τεθεί σε ισχύ το 2020. Η ΕΕ συμβάλλει στις παγκόσμιες προσπάθειες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει οικονομικά αποδοτικούς τρόπους ώστε να καταστεί η ευρωπαϊκή οικονομία πιο φιλική προς το κλίμα και λιγότερο ενεργοβόρα.  Έως το 2050, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να μειώσει το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η δράση για το κλίμα έχει ενσωματωθεί στο σύνολο του προϋπολογισμού της ΕΕ. Για την περίοδο 2014-2020, το 20% του προϋπολογισμού της ΕΕ πηγαίνει στη δράση για το κλίμα.

Η στρατηγική της ΕΕ για το κλίμα με ορίζοντα το 2050

Ποσοτικοί στόχοι

Οι στόχοι της ΕΕ για το 2020:

  • μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990
  • τουλάχιστον το 20% της ενέργειας που καταναλώνεται στην ΕΕ πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές
  • βελτίωση κατά τουλάχιστον 20% της ενεργειακής απόδοσης, σε σύγκριση με τη διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης

Οι στόχοι της ΕΕ για το 2030:

  • μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990
  • τουλάχιστον το 27% της ενέργειας που καταναλώνεται στην ΕΕ πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές
  • βελτίωση κατά τουλάχιστον 27% της ενεργειακής απόδοσης, σε σύγκριση με τη διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης