Vad gör kommissionen?

Kommissionen genomför en investeringsplan som kan ge minst 315 miljarder euro i offentliga och privata investeringar mellan 2015 och 2017. Man vill också få bort rättsliga hinder och se till att resurserna används smartare.

Läs mer om investeringsplanen

Mål
  • Skapa ett företagsvänligt klimat
  • Främja företagaranda
  • Förbättra tillträdet till nya marknader
  • Förbättra tillgången till kapital
  • Ge gratis och öppen tillgång till informationstjänster och data