Delo Komisije

Komisija je predlagala naložbeni načrt, s katerim bo v obdobju 2015–2017 sprostila javne in zasebne naložbe v znesku najmanj 315 milijard evrov. Načrt se osredotoča tudi na zmanjševanje regulacije ter pametnejšo rabo obstoječih finančnih virov.

Več o naložbenem načrtu

Cilji
  • prizadeva si oblikovati podjetjem prijazno okolje
  • spodbuja podjetništvo
  • omogoča boljši dostop do novih trgov
  • lajša dostop do finančnih sredstev
  • zagotavlja popolnoma brezplačne in odprte informacije in podatke