Co w tej dziedzinie robi Komisja?

Komisja zaproponowała plan inwestycyjny, który w latach 2015–2017 pozwoli pozyskać co najmniej 315 mld euro w postaci inwestycji publicznych i prywatnych. Plan ten ma na celu również odchudzanie prawodawstwa i inteligentniejsze wydawanie dostępnych środków finansowych.

Więcej na temat planu inwestycyjnego

Cele
  • tworzenie środowiska przyjaznego dla biznesu
  • promowanie przedsiębiorczości
  • poprawa dostępu do nowych rynków
  • ułatwienie dostępu do finansowania
  • zapewnienie bezpłatnego, pełnego i otwartego dostępu do usług informacyjnych i danych