X'qed tagħmel il-Kummissjoni

Il-Kummissjoni pproponiet pjan ta’ investiment, li se jillibera tal-inqas €315 biljun f’investimenti pubbliċi u privati fl-2015-2017. Hu jiffoka wkoll fuq it-tnaqqis fir-regolazzjoni u l-użu iktar intelliġenti tar-riżorsi finanzjarji eżistenti.

Aktar dwar il-pjan ta’ investiment

Objettivi
  • toħloq ambjent li jiffavorixxi n-negozju
  • tippromwovi l-intraprenditorija
  • ittejjeb l-aċċess għal swieq ġodda
  • tiffaċilita l-aċċess għall-finanzjament
  • tagħti aċċess għal servizzi ta’ informazzjoni u ta’ dejta fuq bażi mingħajr ħlas, sħiħ u miftuħ